fbpx

 

Kurs „OKNO NA ŚWIAT – inne spojrzenie na Trening Umiejętności Społecznych” jest oparty na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi z ASD i zaburzeniami pokrewnymi. To doświadczenie podpowiedziało nam, że każdej sfery zaburzonej trzeba uczyć od nowa i inaczej.  Różnica polega na poglądzie, iż rozwój mózgu ludzkiego jest nierównomierny i niezależnie od wieku biologicznego, potrzebujemy wiedzy na jakim poziomie rozwoju jest mózg społeczny. 

Dlatego w trakcie szkolenia pomożemy Ci:

▶ Poznać i przeanalizować praktyczne sposoby rozwijania pierwotnych odruchów społecznych, istotnych dla rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności tj.: perspektywa społeczna, empatia, samoregulacja, itp..

▶ Przeprowadzić diagnozę problemów społecznych i emocjonalnych, ich poziomu i nasilenia.

▶ Stworzyć program zajęć TUS z uwzględnieniem celów krótko i długo terminowych.
▶ Modyfikować na bieżąco program reagując na potrzeby uczestników i/lub zmiany struktury grupy.

  ▶ Zaplanować praktyczne wykorzystanie proponowanych narzędzi i strategii terapeutycznych,

▶ Tworzyć dostosowane do potrzeb uczestników, atrakcyjne scenariusze zajęć.
▶ Poznać i zrozumieć przyczyny trudności tj. słuchanie, aktywne uczestniczenie, reagowanie na polecenia, regulowanie zachowania u dzieci z ASD.
▶ Wprowadzać strategie wspierające współpracę z i między uczestnikami zajęć.
NA SZKOLENIU OTRZYMASZ OD NAS:
👉 Wykaz narzędzi do diagnozy trudności społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.
👉 Przykładowy zakres tematów do realizacji na zajeciach TUS z uwzględnieniem różnych poziomów funkcjonowania uczestników.
👉 Wzór scenariusza zajęć z uwzględnieniem pomiaru ich efektywności oraz utrwalenia (generalizacji) uczonych umiejętności.
👉 Przykładowe kodeksy zachowania, kontrakty, umowy, tabliczki wzmocnień.
👉 Materiały ze skryptem warsztatów.
👉 Wykaz polecanej literatury z praktycznymi ćwiczeniami do wykorzystania podczas zajęć.
Dwa zakresy funkcjonowania dzieci i młodzieży, koncentrują zajęcia  na dwóch  poziomach:
 1. Behawioralnym z elementami poznawczymi (tworzenie podstawowych odruchów społecznych)- trzon umiejętności społecznych.
 2. Poznawczo- behawioralnym ( tworzenie podstaw społecznych dzieci i młodzieży).

Powyższe dwa poziomy to dwa pięciogodzinne spotkania (razem 10 godz.)

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne
z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, ze szczególnym naciskiem na dzieci z ASD: logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz studentów zainteresowanych tematyką trudności związanych
z rozwojem emocjonalnym oraz funkcjonowaniem społecznym.
❗❗❗ KORZYŚCI DLA CIEBIE ❗❗❗
👍 Zyskasz nowe kompetencje terapeutyczne, nowych klientów i nowe umiejętności
👍 Nauczysz się konstruować programy terapeutyczne rozwijające umiejętności społeczne oraz wspierające rozwój emocjonalny dziecka.
👍 Poszerzysz swoją ofertę edukacyjno – terapeutyczną.
👍 Zdobędziesz praktyczne umiejętności tworzenia przyjaznej, sprzyjającej procesowi terapeutycznemu atmosfery.
👍 Poznasz formalne zasady tworzenia i prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych.
👍 Zyskasz pewność siebie i poczucie profesjonalizmu oraz oszczędzisz czas – dostaniesz bowiem gotowe
i sprawdzone rozwiązania terapeutyczne.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

PROGRAM SZKOLENIA

 

 Część pierwsza

 • Poziom behawioralny z elementami poznawczymi (tworzenie podstawowych odruchów społecznych)- trzon umiejętności społecznych. ( 5 godzin/ 45 min)
 • Wprowadzenie do kursu
 • Rozwój kompetencji społecznych do 7 r.ż.
 • Poznanie deficytów dziecka z zaburzeniami w rozwoju społecznym, określenie tych deficytów. Określenie programu działań na pierwszym poziomie
 • Dobór ćwiczeń do poszczególnych deficytów określonych w programie
 • Poznanie przykładowego scenariusza zajęć na poziomie pierwszym
 • Tworzenie scenariuszy kompetencji społecznych w grupach
 • Realizacja scenariuszy w grupach w miłej atmosferze współpracy
 • Podsumowanie.

Część druga

 • Poziom poznawczy z elementami behawioralnymi ( praca na poziomie kształtowania postaw społecznych). ( 5 godzin/ 45 min)
 • Informacje dotyczące umiejętności istotnych dla funkcjonowania społecznego osób z autyzmem tzw. wysoko funkcjonujących. Określenie obszarów oddziaływań na drugim poziomie. 
 • Przykłady zastosowania strategii poznawczych i behawioralnych w pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych,
 • Zaprezentowanie i omówienie przykładowych scenariuszy dotyczących rozwijania różnych obszarów funkcjonowania społecznego osób z autyzmem, w tym teorii umysłu,
 • Tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
 • Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społecznych,
 • Testy wspierające wybór odpowiednich kompetencji,
 • Podsumowanie

Możliwość uczestniczenia w TUS obserwacja, omówienie, odpowiedzi na pytania.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW  w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ