fbpx

Opis ogólny kursu III stopniowego

Zaburzenie autystyczne to jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Statystyki pokazują nieubłagalnie coroczny wzrost liczby dzieci zdiagnozowanych jako osoby ze spektrum autyzmu.

Od 70 lat Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna) wspomaga rodziny osób z zaburzeniem autystycznym w ich rozwoju.

W trakcie tych wszystkich lat terapia behawioralna ewaluowała o nowe sposoby pracy oraz prawa uczenia, które wspomagają proces terapeutyczny. Każdego roku odnotowujemy rzesze zadowolonych klientów z efektów działań w ramach terapii SAZ.

Kurs III stopniowy jest zebraniem wiedzy teoretycznej i ponad 20-letnich doświadczeń trenerów prowadzących  szkolenie.

Kurs III stopniowy rozwija kompetencje uczestnika w zakresie:

 • Diagnozy funkcjonalnej osób ze spektrum autyzmu;
 • Tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 • Rozwijania języka osób ze spektrum autyzmu;
 • Treningu umiejętności społecznych;
 • Nauki zabawy i samodzielnego organizowania czasu wolnego;
 • Treningu czystości i jedzenia;
 • Tworzenia interwencji terapeutycznych zapobiegających występowaniu zachowań niepożądanych;
 • Przygotowania dziecka ze spektrum autyzmu do efektywnego włączenia w grupę rówieśniczą.

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – nauczycieli, logopedów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów jak również dla studentów kierunków związanych z działalnością oświatową i terapeutyczną.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami związanymi z nauką i zachowaniem w szkole lub przedszkolu i w domu na co dzień.

Szkolenie rozwija kompetencje uczestnika, wzbogaca jego warsztat terapeutyczny, umożliwia rozpoczęcie zajęć ze swoimi podopiecznymi w oparciu o terapię behawioralną.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematyczny I stopień

1. Wprowadzenie i przedstawienie tematyki szkolenia i osób prowadzących.

2. Cele prowadzenia terapii behawioralnej.

3. Behawioralny model integracji.

 • Warunki efektywnej integracji dziecka z ASD.
 • Analiza barier uniemożliwiających pełne społeczne włączenie dziecka w grupę.
 • Praktyczne wskazówki do zastosowania w grupach integracyjnych;
 • 10 przykazań terapeuty cienia.

4. Trochę historii behawioryzmu – tyle, ile każdy terapeuta behawioralny powinien wiedzieć:

 • Podstawowe pojęcia i procesy behawioralne dotyczące uczenia się;
 • Żelazne reguły i ważne zasady.

5. Stosowana Analiza Zachowania – co to jest za dziedzina nauki i czym się zajmuje?

 • Podstawy metodologiczne;
 • Pojęcie zachowania, reakcji, konsekwencji;
 • Praktyczne definicje podstawowych pojęć.

6. System skutecznego wzmacniania:

 • Co to są wzmocnienia i jakie są ich rodzaje?
 • Poszukiwanie skutecznych wzmocnień;
 • Systemy żetonowe;
 • Rozkłady wzmocnień;
 • Kontrakty behawioralne;
 • Przewodnik właściwego stosowania wzmocnień.

7. Wczesna intensywna interwencja behawioralna:

 • Założenia wczesnej interwencji;
 • Przebieg skutecznych wczesnych oddziaływań terapeutycznych;
 • Efektywność terapii behawioralnej.

8. Jak uczyć nowych umiejętności – podstawowe techniki behawioralne:

 • Trening prób powtórzonych;
 • Uczenie bez błędu;
 • Rodzaje i hierarchia podpowiedzi;
 • Technika kształtowania zachowań.

Zakres tematyczny II stopień

 1. Zasady prowadzenia terapii.
 2. Jak rozwinąć funkcjonalną komunikację u osób z autyzmem?
 • Problemy związane z komunikowaniem się osób z ASD;
 • Wzbudzanie motywacji do komunikacji;
 • Metoda zachowań werbalnych;
 • Trening incydentalny, trening skryptowy;
 • Rozwijanie różnych form komunikacyjnych.
 1. Rozwijanie umiejętności percepcyjnych:
 • Dopasowywanie przedmiotów i obrazków;
 • Tworzenie i kontynuowanie sekwencji;
 • Segregowanie i kategoryzowanie.
 1. Uczenie samodzielności na różnych etapach rozwoju człowieka:
 • Technika łańcuchów zachowań;
 • Plany dnia, plany aktywności, albumy aktywności;
 • Samodzielna organizacja czasu wolnego.
 1. Nauka samodzielnej i adekwatnej do wieku zabawy:
 • Rola zabawy w rozwoju dziecka;
 • Fazy rozwoju zabawy;
 • Socjalizacja a zabawa;
 • Jak uczyć gier i zabaw?
 • Nauka zabawy w udawanie;
 • Uczenie przez modelowanie;
 1. Trening czystości.

Zakres tematyczny III stopień

 1. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych w oparciu o diagnozę funkcjonalną.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP -R;
 • VB Mapp;
 • Interpretacja danych i tworzenie programu;
 • Dokumentowanie procesu terapii;
 • Arkusze do zbierania danych;
 • Nanoszenie danych i ich interpretacja;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji.
 1. Funkcjonalna analiza zachowania:
 • Analiza kontekstu występowania zachowań ludzi;
 • Podstawowe reguły behawioralne;
 • Funkcjonalne podłoże pojawiania się zachowań niepożądanych.
 1. Tworzenie programów interwencji dotyczących niepożądanych zachowań.
 • Ocena barier związanych z nabywaniem umiejętności;
 • Model najmniej restrykcyjnej terapii;
 • Tworzenie i rozwijanie strategii proaktywnych;
 • Procedury reaktywne.
 1. Stymulacje, fobie i kompulsje – jak sobie z nimi radzić?
 • Definicja pojęć;
 • Nadwrażliwości a trening odwrażliwiania ;
 • Strategie działań w przypadku występowania stymulacji;
 • Zachowania kompulsywne i sposoby terapii.
 1. Tworzenie programów terapeutycznych dotyczących zachowań niepożądanych:
 • Ustalanie funkcji zachowania i dobór technik proaktywnych oraz zbieranie danych;
 • Przygotowanie otoczenia i rola rodziny w prowadzeniu interwencji;
 • Tworzenie, prowadzenie i interpretacja danych dotyczących zachowań niepożądanych.

Zakończenie szkolenia, pytania, dyskusja.