SAZ w terapii dzieci z ASD. Kurs III stopniowy

Kamil Kadelski
26 jest już zarejestrowany

Uczestnik...

otrzyma wiedzę na temat podstawowych praw uczenia się, rozwoju motywacji, rozwoju dziecka z ASD, technik behawioralnych i kompleksowych interwencji terapeutycznych;
nauczy się wykorzystywać tę wiedzę do kształtowania nowych zachowań swoich podopiecznych;
pozna efektywne techniki wspierające rozwój społeczny dziecka z ASD;
nauczy się uczyć dzieci szybko i skutecznie z uwzględnieniem procesów generalizacji;
otrzyma wiedzę na temat modelowego systemu wsparcia rodziny dziecka z ASD i rozszerzania terapii na środowisko domowe;
nauczy się analizować bariery rozwojowe dziecka oraz pozna kompleksowe interwencje terapeutyczne stosowane do minimalizacji tych barier;
otrzyma wszystkie niezbędne do prowadzenia terapii arkusze, karty do ewaluacji programu, przykładowe programy, pomoce w formacie pdf, skrypt materiałów szkoleniowych;
udoskonali swój warsztat pracy i nabędzie nowe kompetencje podnosząc tym samym swój profesjonalizm.

Szkolenie przeznaczone głównie dla specjalistów:

  • terapeutów pracujących w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych w tym dzieci z ASD;
  • nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych;
  • logopedów i psychologów prowadzących zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi;
  • pedagogów szkolnych i innych specjalistów wspierających rozwój dzieci z ASD;
  • terapeutów prowadzących własną praktykę terapeutyczną;
  • nauczycieli świetlic szkolnych i innych miejsc opieki i wychowania.

Program szkolenia:

STOPIEŃ I 

1. Stosowana Analiza Zachowania – podstawa skutecznej praktyki terapeutycznej.

2. Cele w terapii dzieci w spektrum autyzmu.

3. Bariery rozwojowe dzieci z ASD – charakterystyka i analiza.

4. Zasady terapii w nurcie analizy zachowania – koncepcje dotyczące bezpośrednich działań terapeutycznych oraz założenia odnoszące się do współpracy i wsparcia rodziny dziecka.

5. Podstawowe pojęcia, procesy i prawa kształtowania się zachowań człowieka oraz ich praktyczne implikacje.

6. Motywacja i wzmacnianie w terapii dziecka z ASD – systemy wzmocnień, kontrola poleceniowa, systemy żetonowe i kontrakty.

7. Rozkłady wzmocnień.

8. Przewodnik właściwego stosowania wzmocnień.

9. Wizualizacje w terapii i ich znaczenia dla efektów działań terapeuty.

10. Wczesna interwencja terapeutyczna i jej przebieg w odniesieniu do dzieci z ASD.

11. Niezbędnik terapeuty dziecka z ASD – zestaw pomocy i przyrządów do wykorzystania w terapii.

STOPIEŃ II 

1. Uczenie umiejętności kluczowych – bazy do rozwoju bardziej złożonych umiejętności życiowych.

2. Trening prób powtórzonych, uczenie bez błędu, rodzaje podpowiedzi oraz ich hierarchia, organizacja środowiska terapeutycznego jako bazowe techniki uczenia podstawowych umiejętności.

3. Trening incydentalny oraz uczenie w naturalnym środowisku – wykorzystanie do kształtowania kontaktu wzrokowego oraz rozwijania pierwszych umiejętności komunikacyjnych.

4. Kształtowanie zachowania – jak realizować i do czego wykorzystać?

5. Kształtowanie samodzielności dziecka z wykorzystaniem odpowiednich technik : łańcuchy zachowań, plany dnia i aktywności, wizualizacje.

6. Samodzielna organizacja czasu wolnego w placówkach oświatowych oraz w domu rodzinnym dziecka.

7. Rodzaje zabaw i metodyka ich  wprowadzania na poszczególnych etapach rozwojowych dziecka.

8. Modelowanie i jego wykorzystanie w nauce zabawy.

STOPIEŃ III 

1. Metoda zachowań werbalnych – nowe spojrzenie na rozwój języka dzieci z ASD.

2. Intensywne uczenie w systemie kart. Wykorzystanie w praktyce do rozwijania języka dzieci..

3. Technika skryptów – wykorzystanie do rozwijania interakcji z rówieśnikami oraz złożonych umiejętności językowych.

4. Strategie terapeutyczne dotyczące echolalii.

5. Funkcjonalna analiza zachowań niepożądanych.

6. Działania proaktywne i ich wpływ na zmniejszanie częstotliwości zachowań trudnych.

7. Model najmniej restrykcyjnej terapii.

8. Tworzenie interwencji terapeutycznych dotyczących zachowań problemowych – program, dobór technik, współpraca z rodziną, wsparcie dla dziecka.

9. Podsumowanie szkolenia.

Godziny zajęć:

Zajęcia w weekendy od 9.00 – 14.00.

Trzy weekendowe spotkania (sobota, niedziela). Łącznie 30 godzin.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikowi wiedzy na temat technik wywodzących się z analizy zachowania  oraz gotowych rozwiązań terapeutycznych opartych o naukowe założenia SAZ, które pomogą mu skutecznie uczyć i rozwijać dziecko z ASD oraz efektywnie wspierać jego rodzinę.

 

Potwierdzenie odbycia szkolenia:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w doskonaleniu zawodowym.

 

Prowadzące:

Agnieszka Rajs Glazar – pedagog specjalny, logopeda.

Terapeuta i superwizor w nurcie analizy zachowania. Praktyk z 29 letnim doświadczeniem zawodowym. Inicjator i organizator pierwszych w Polsce ośrodków terapeutycznych dla dzieci z ASD.. Współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, założyciel i prezes Fundacji OD POCZĄTKU. Twórca wielu pomocy terapeutycznych, programu MARCHEWKOWE POLE, ŁATWE CZYTANIE, prowadzi blog o tematyce terapeutycznej, występuje na konferencjach dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Teresa Mayer  – pedagog specjalny i przedszkolny, terapeuta, superwizor Stosowanej Analizy Zachowania. Współtwórca i działacz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej oraz Fundacji OD Początku. Działacz Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Wieloletni Kierownik Filii nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie – placówki terapeutycznej dla dzieci z ASD. Autor pomocy terapeutycznych dla dzieci z ASD. W trakcie 35 letniej praktyki w pracy z osobami z ASD tworzyła podwaliny systemu integracji dla dzieci z ASD.

 

 

 

 

 

 

Dodaj Opinię

Dodaj Opinię
kurs III stopniowy

1,200.00 

Czas trwania: 30 h