VB MAPP. Ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci z ASD. 13-14.09.2022

PG
Piotr Glazar
12 jest już zarejestrowany

Uczestnik...

Zapozna się z narzędziem do diagnozy poziomu rozwoju języka i umiejętności społecznych związanych z językiem - VB MAPP;
Otrzyma podpowiedzi na czym koncentrować się tworząc programy językowe dla dziecka z ASD, od czego zaczynać pracę, jakie strategie uczenia planować oraz jak planować środowisko terapeutyczne;
Nabędzie podstawową wiedzę na temat rozwoju językowego dzieci z ASD oraz powtórzy wiadomości dotyczące norm rozwoju języka u dzieci neurotypowych;
Nauczy się oceniać poziom poszczególnych form językowych i programować kolejne kroki ich rozwoju;
Nauczy się analizować bariery rozwojowe utrudniające dziecku z ASD naukę nowych umiejętności językowych;
Otrzyma wskazówki kierunkujące działania terapeutyczne w zakresie redukcji zaobserwowanych barier;
Otrzyma niezbędne do przeprowadzenia diagnozy poziomu rozwoju języka arkusze i karty oraz arkusze do tworzenia programów językowych;
Otrzyma przykładowe pomoce do wykorzystania w terapii.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Logopedów i terapeutów wczesnej interwencji pracujących z dziećmi z ASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • Terapeutów i nauczycieli pracujących w przedszkolach specjalnych i terapeutycznych;
 • Terapeutów pracujących w punktach terapeutycznych i gabinetach terapii;
 • Psychologów, pedagogów i innych specjalistów pracujących na różnych etapach edukacyjnych z dziećmi z ASD;
 • Studentów kierunków pedagogicznych zainteresowanych tematyką rozwoju umiejętności komunikacyjnych i diagnozy funkcjonalnej dzieci z ASD.

Program szkolenia:

1.  Wprowadzenie do szkolenia, omówienie programu.

2.  Potrzeby dziecka z ASD – cele społeczne i językowe.

3.  Bariery blokujące lub utrudniające dziecku rozwój społeczny i poznawczy – cele terapeutyczne i edukacyjne.

4. VB MAPP jako narzędzie do oceny poziomu rozwoju umiejętności dziecka:

 • omówienie budowy narzędzia;
 • omówienie sposobu przeprowadzania badania;
 • przedstawienia pomocy do badania.

5. Charakterystyka form językowych – oparantów werbalnych ocenianych podczas badania.

6. Omówienie warunków przeprowadzenia badania z wykorzystaniem VB MAPP – okoliczności badania, kompetencje diagnosty, wiek badanego.

7. Sposoby zbierania danych, przenoszenie danych na arkusze, kryteria oceny dla poszczególnych umiejętności. 

8. Wyznaczanie celów terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku rozwojowym w oparciu o dane z oceny wg VB MAPP

9. Wskazówki do tworzenia programów terapeutycznych wynikające z oceny VB MAPP:

 • Jak wykorzystać wiedzę pochodzącą z badania do zaspokojenia potrzeb dziecka z ASD?
 • Które formy językowe wprowadzić najpierw, które w późniejszym czasie?
 • Jak zbudować i rozwijać komunikację funkcjonalną?
 • Które cele edukacyjne wybrać na początek terapii, aby dziecko uczyło się i rozwijało harmonijnie?
 • Jak płynnie przechodzić od uczenia jednej umiejętności do drugiej?
 • Jak budować nowe umiejętności na bazie wcześniej opanowanych?
 • Jak tworzyć programy uczenia dla poszczególnych umiejętności – wskazówki metodyczne.

10. Analiza przykładowych programów terapeutyczno – edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.

11. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych VB MAPP oraz przestawienie praktycznych zastosowań wyników tej oceny w tworzeniu programów edukacyjno – terapeutycznych dziecka z ASD w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

 

Godziny zajęć:

17.00 – 20.00 w dwa kolejne dni

 

Potwierdzenie odbycia szkolenia:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w doskonaleniu zawodowym.

 

Prowadzący:

Agnieszka Rajs Glazar – pedagog specjalny, logopeda.

Terapeuta i superwizor w analizy zachowania. Praktyk z 29 letnim doświadczeniem zawodowym. Inicjator i organizator pierwszych w Polsce placówek terapii behawioralnej. Współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, założyciel i wieloletni prezes Fundacji OD POCZĄTKU działającej na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin. Terapeuta w placówce terapeutycznej dla dzieci z ASD. Doradca merytoryczny w przedszkolach dla dzieci z ASD.

 

 

 

 

Dodaj Opinię

Dodaj Opinię
programowanie języka

300.00 

Czas trwania: 6 h