Trudne zachowania w przedszkolu i szkole. Pozytywne podejście terapeutyczne. 21,23.09.2021

KK
Kamil Kadelski
13 jest już zarejestrowany

Uczestnik...

uzyska wiedzę na temat podstawowych procesów behawioralnych, które powodują zmiany ludzkich zachowań;
pozna przyczyny pojawiania się zachowań swoich podopiecznych;
nauczy się wspierać pozytywne zachowania, alternatywne do zachowań nieakceptowanych;
pozna sposoby kontrolowania zachowania w chwili pojawiania się pierwszych symptomów;
nauczy się wprowadzać skuteczne sposoby modyfikacji otoczenia wspierające zachowania pozytywne;
dowie się jak reagować na agresję i autoagresję oraz jak zabezpieczyć przed nią innych;
pozna sposoby monitorowania przebiegu terapii;
otrzyma podstawy prawne i odpowiednie procedury postępowania zgodne z etyką terapeutyczną;
podniesie swoje kompetencje zawodowe i spowoduje, że praca będzie nie tylko efektywna, ale także przyjemna.

Szkolenie przeznaczone dla:

  • terapeutów pracujących w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych w tym dzieci z ASD;
  • nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych;
  • logopedów i psychologów prowadzących zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi;
  • pedagogów szkolnych i innych specjalistów wspierających rozwój dzieci z ASD;
  • terapeutów prowadzących własną praktykę terapeutyczną;
  • nauczycieli świetlic szkolnych i innych miejsc opieki i wychowania.

1. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia, przedstawienie programu.

2. Opis zachowania – jakimi kryteriami kierować się przy analizie zachowań.

3. Definicja zachowania trudnego.

4. Sposoby pomiaru zachowań.

5. Poznanie przyczyn biologicznych i środowiskowych zachowań trudnych oraz barier rozwojowych dziecka z ASD.

6. Procesy behawioralne jako interakcje ze środowiskiem zmieniające zachowania ludzkie.

7. Działania reaktywne wpływające na prawdopodobieństwo powtarzania zachowania w przyszłości.

8. Działania proaktywne zapobiegające tworzeniu się nieprawidłowych nawyków.

9. Rozwijanie pozytywnej współpracy poprzez budowanie motywacji.

10. Uczenie reakcji zastępujących zachowanie nieakceptowane społecznie.

11. Pomoce wizualne wspierające proces uczenia alternatywnych zachowań.

12. Odczulanie podopiecznych w sytuacjach pojawiania się mocnego lęku.

13. Metody wycofywania nadmiernych autostymulacji i rutyn.

14. Podstawy prawne – etyka terapeutyczna.

15. Podsumowanie szkolenia.

 

Godziny zajęć:

Zajęcia od 17.00 – 21.00

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikowi wiedzy i sprawdzonych rozwiązań praktycznych, które wesprą proces dydaktyczny w warunkach pojawiających się oraz utrzymujących dłużej zachowań zakłócających proces uczenia. Uczestnik otrzyma gotowe rozwiązania dotyczące sytuacji pojawiania się nieakceptowanych społecznie zachowań.

 

Potwierdzenie odbycia szkolenia:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w doskonaleniu zawodowym.

 

Prowadzący:

 Teresa Mayer – pedagog specjalny i przedszkolny, terapeuta, superwizor Stosowanej Analizy Zachowania. Współtwórca i działacz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej oraz Fundacji OD Początku. Były członek Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. W trakcie 35 letniej praktyki w pracy z osobami z ASD tworzyła podwaliny systemu integracji dla dzieci z ASD.

 

 

 

 

 

 

Dodaj Opinię

Dodaj Opinię
trudne zachowania
Za darmo
Czas trwania: 10 h

Proszę, upewnij się, że twój produkt istnieje i jest ważny dla tego kursu