fbpx

 Czym jest program MARCHEWKOWE POLE?

To systemowy model pomocy dziecku z ASD prezentującemu wybiórczość pokarmową oraz model wparcia rodziny dziecka w trudnych sytuacjach posiłków domowych. Program obejmuje bezpośrednie działania skutkujące poszerzeniem diety dziecka oraz pośrednie czynności redukujące przyczyny ograniczania diety przez dzieci z ASD.

 DLACZEGO JEST TAKA POTRZEBA?

Trudności dotyczące jedzenia i karmienia dotyczą dużej liczby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podobne problemy możemy zaobserwować również u dzieci z ASD. Nasilenie trudności rozciąga się od niewielkich kłopotów z samodzielnością i marudzenia przy jedzeniu określonych potraw po bardzo rozwiniętą wybiórczość pokarmową i towarzyszące posiłkom zachowania niepożądane takie jak krzyk, płacz czy nawet wymioty. Zdarzają się również takie sytuacje, kiedy dziecko odmawia jedzenia tak wielu produktów, że jego menu ogranicza się do kilku potraw. I mamy wtedy sytuację, kiedy zagrożone jest zdrowie dziecka na skutek zbyt niskokalorycznych posiłków, które nie dostarczają dziecku odpowiedniej dawki energii oraz niezbędnych składników odżywczych, które są tak ważne na etapie intensywnego wzrostu i rozwoju dziecka.

Jest PROBLEM i pojawia się wiele pytań typu JAK?

Jak poszerzyć dietę dziecka?

Jak uczyć jedzenia nowych potraw i czy jest to w ogóle możliwe?

Jak sprawić, aby posiłek z dzieckiem nie był poligonem walki, lecz sympatycznym momentem dnia, kiedy rodzice z dziećmi mogą się zrelaksować i integrować z sobą przy smacznym jedzonku?

ZAPRASZAM NA SZKOLENIE!

POMOŻE CI:

 • Zrozumieć trudności dziecka,
 • Przeprowadzić diagnozę problemów i poznać przyczyny,
 • Stworzyć plan terapii do realizacji w placówce terapeutycznej i domu rodzinnym,
 • Modyfikować na bieżąco program reagując elastycznie na zmiany w zachowaniu dziecka,
 • Wprowadzić działania wspierające rodziców,
 • Poszerzać dietę dziecka o wartościowe odżywczo produkty,
 • Rozumieć i odpowiednio reagować na płacz, krzyk i inne trudności behawioralne występujące przy karmieniu,
 • Wspomóc dziecko w trudnych sytuacjach związanych z posiłkiem,
 • Wprowadzić szereg aktywności wspierających trening wybiórczości pokarmowej.

NA SZKOLENIU OTRZYMASZ:

 • Arkusz wywiadu z rodzicami,
 • Arkusz do diagnozy gotowości do jedzenia,
 • Dzienniki posiłków,
 • Arkusz obserwacji dziecka,
 • Wzór programu,
 • Karty do notowania 4 KROKÓW OSWAJANIA produktu,
 • Przykładowe tabliczki wzmocnień, kontrakty, umowy,
 • Infografiki dotyczące zasad programu,
 • Materiały ze skryptem warsztatów.

 DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, ze szczególnym naciskiem na dzieci z ASD.

Ze szkolenia mogą również skorzystać rodzice dzieci oraz studenci przygotowujący się do pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

KORZYŚCI DLA CIEBIE!

 • Zyskasz nowe kompetencje terapeutyczne, nowych klientów i nowe umiejętności.
 • Nauczysz się pisać programy terapeutyczne dla dziecka z wybiórczością pokarmową i profesjonalnie je poprowadzisz.
 • Poszerzysz swoją ofertę edukacyjno – terapeutyczną.
 • Unikniesz zakłopotania i odpływu klientów w sytuacji zgłoszenia się do Ciebie rodziców z dzieckiem z problemami w karmieniu.
 • Zyskasz pewność siebie i poczucie profesjonalizmu oraz oszczędzisz czas – dostaniesz bowiem gotowe i sprawdzone rozwiązania terapeutyczne.

ZAPRASZAM SERDECZNIE – zapisz się już dziś w KALENDARZU SZKOLEŃ

Program szkolenia

 1. Przedstawienie założeń programu MARCHEWKOWE POLE oraz jego zasad i kolejnych etapów.
 2. Wyjaśnienie pojęć – neofobia żywieniowa, wybiórczość pokarmowa, ARFID, selektywne jedzenie.
 3. Diagnoza różnicowa: niejadek a dziecko z wybiórczością pokarmową.
 4. Przyczyny trudności związanych z jedzeniem występujące u dzieci z ASD – uwarunkowania sensoryczne i motoryczne.
 5. Kolejność wprowadzania produktów do diety dziecka – odniesienie do normy rozwojowej.
 6. Przedstawienie ARKUSZA DIAGNOZY trudności – omówienie na podstawie analizy przypadków.
 7. Omówienie ARKUSZA OBSERWACJI jadłospisu dziecka oraz sposobu analizy i jego interpretacji.
 8. Omówienie ARKUSZA WYWIADU z rodzicami.
 9. Jak ustalić program żywieniowy – wskaźniki jakie należy wziąć pod uwagę.
 10. Etapy i zasady wprowadzania kolejnych potraw.
 11. Zapoznanie z technikami behawioralnymi wykorzystywanymi w treningu.
 12. Strategie wizualne jako ważny element wsparcia procesu oswajania dzieci z nowymi produktami.
 13. Zasady rozszerzania diety dziecka do zastosowania w przedszkolu oraz domu rodzinnym.
 14. Działania redukujące przyczyny trudności związanych ze spożywaniem pokarmów.
 15. Zajęcia dodatkowe wspomagające prowadzony trening jedzenia.
 16. Zasady prowadzenia programu w placówce terapeutycznej.
 17. Wsparcie dla rodziców – jak planować i wdrażać strategie w domu rodzinnym.
 18. Analiza przypadków – przykłady praktycznego zastosowania programu MARCHEWKOWE POLE, analiza materiału filmowego.
 19. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW  w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ