fbpx

POZYTYWNIE ZMIENIAJ LUDZI I SIEBIE

 

 

 

Kiedy jesteś zaangażowany w naukę i wychowanie swojego dziecka lub pracujesz z dzieckiem zawodowo, przykładasz się, czytasz, próbujesz wielu sposobów, a dziecko mimo to nie robi postępów. Kiedy każdego kolejnego dnia, wydaje Ci się, że jest coraz gorzej, boisz się, że coś źle robisz, denerwujesz się, że tak wiele czynisz, a efekty nie są zadowalające. Pomyśl o tym, by pomóc sobie i dziecku.

Kurs „Trudne zachowania w przedszkolu i szkole – pozytywne podejście” pozwoli Ci przystanąć, zastanowić się nad możliwościami własnymi i dziecka, a także nauczy Cię kilku sposobów na zmianę zachowania. Pokażemy techniki, które wskażą drogę i pozwolą nie poddawać się i nie odpuszczać, a przede wszystkim uspokoją Twoje obawy. Nauczymy Cię, jak tworzyć nowe nawyki u Ciebie i u dziecka, które spowodują, że nauka z nim, zabawa oraz życie codzienne staną się przyjemnością.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 • rozpoznawać co jest zagrożeniem dla dziecka teraz lub w przyszłości;
 • identyfikować przyczyny trudnych zachowań, często wynikających z barier;
 • mieć kontrolę nad modyfikowanymi zachowaniami;
 • rozpoznawać i radzić sobie z autostymulacjami;
 • radzić sobie ze wzmożonymi rutynami i kompulsjami;
 • odpowiednio reagować na agresję i autoagresję oraz zabezpieczyć przed nimi siebie i innych;
 • czuwać nad eskalacją zachowania niepożądanego;
 • przygotować tak środowisko, by zminimalizować liczbę trudnych zachowań;
 • stosować podstawy prawne  i odpowiednie procedury postępowania zgodne z etyką terapeutyczną;

Ponad to uczestnik otrzyma:

 • arkusze do notowania zachowań niepożądanych;
 • kontrakty do zastosowania przy redukcji trudnych zachowań;
 • skrypt prezentacji;
 • program terapeutyczny do redukcji zachowania trudnego;
 • spis istotnej literatury przydatnej w pracy podczas modyfikowania zachowań;

 

Uczestnik uzyska wiele sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, a przede wszystkim zrobi pierwszy krok do kontrolowania procesu wychowania dziecka i samokontroli własnych emocji.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Nauczycieli przedszkoli i szkół, w tym specjalnych;
 • Specjalistów poradni;
 • Rodziców dzieci z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju:
 • Studentów kierunków związanych z edukacją, zdrowiem, rewalidacją, wychowaniem i rozwojem człowieka.

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

Program szkolenia

1. O zachowaniach ludzi, czyli skąd się biorą zachowania.

2. Definiowanie i mierzenie zachowań.

3. Kiedy zachowanie staje się problemem – trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

4. Dlaczego dzieci angażują się w trudne zachowania – funkcje zachowań.

5. Sposób na trudne dziecko – etapy planowania interwencji terapeutycznej.

6. Motywacja i jej rola w programach redukcji trudnych zachowań – tworenie indywidualnych systemów motywacyjnych.

7. Proaktywne strategie działania, czyli co robić, aby nie dopuścić do wystąpienia trudnego zachowania.

8.  Co robić, gdy działania proaktywne nie zawsze są efektywne – interwencje reaktywne.

9. Skuteczne działania terapeutyczne dotyczące stymulacji.

10.  Stopniowa desensytyzacja w pracy z zachowaniami fobicznymi.

11. Co to są zachowania obsesyjno – kompulsyjne i jak sobie z nimi radzić?

12.  Etyczne i prawne aspekty interwencji dotyczącyce trudnych zachowań.

13.  Pomiar i wizualizacja danych  – tworzenie programu, zbieranie i analiza danych, ewaluacja programu.

14.  Analiza przypadków na podstawie materiału filmowego.

15. Tworzenie kompleksowych programów terapeutycznych dotyczacych konkretnych zachowań trudnych – praktyczne przykłady.