Strona Główna

Centrum szkoleń behawioralnych

Platforma Szkoleniowa nastawiona na rozwój

Najpopularniejsze szkolenia.

Wszystkie poziomy

Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD. 26.09.2024

Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia. 2. Przedstawienie korzyści …

229.00 

(3)

Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD. 26.09.2024

5.0/5
(obecnie 3)
3 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
dowie się, jak przeprowadzić ocenę gotowości do treningu czystości dziecka;
pozna normy i czynniki zakłócające przebieg treningu;
otrzyma narzędzia podnoszące poziom motywacji u dziecka do uczenia się czynności toaletowych;
nauczy się wprowadzać kroki treningu w odpowiedniej kolejności;
nauczy się zbierać i analizować dane dotyczące obserwowalnych zachowań dziecka związanych z fizjologią wydalania;
pozna sposoby działania w wypadku lęku przed łazienką, nocnikiem, sedesem;
otrzyma wiedzę o najczęstszych przyczynach zanieczyszczania się dzieci;
pozna zasady współpracy z rodziną w zakresie prowadzenia treningu czystości.
Wszystkie poziomy

Wybiórczość pokarmowa u dzieci w spektrum autyzmu. Program MARCHEWKOWE POLE. 16-17.04.2024

Część I  1.  Przedstawienie założeń programu MARCHEWKOWE POLE 2. Zasady programu …

590.00 

(29)

Wybiórczość pokarmowa u dzieci w spektrum autyzmu. Program MARCHEWKOWE POLE. 16-17.04.2024

4.93/5
(obecnie 29)
8 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci z ASD oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
Otrzyma wszystkie niezbędne formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu;
Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
Nauczy się organizować sesje ćwiczeń przygotowujących dziecko do jedzenia nowych produktów spożywczych;
Nauczy się organizować wspierające dziecko otoczenie;
Pozna niebanalne, ciekawe pomysły i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się podczas ćwiczeń trudności;
Otrzyma 5 tygodniowych zestawów tematycznych do wykorzystania do oswajania nowych potraw;
Nauczy się przygotowywać odpowiednie pomoce wizualne, które ułatwią dziecku ćwiczenia;
Otrzyma informacje dotyczące nawiązywania efektywnej współpracy z domem rodzinnym dziecka.
Wszystkie poziomy

VB MAPP. Ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci w spektrum autyzmu. 14-15.05.2024.

Program szkolenia: 1.  Wprowadzenie do szkolenia, omówienie programu. 2.  Potrzeby …

530.00 

(13)

VB MAPP. Ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci w spektrum autyzmu. 14-15.05.2024.

5.0/5
(obecnie 13)
8 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Zapozna się z narzędziem do diagnozy poziomu rozwoju języka i umiejętności społecznych związanych z językiem - VB MAPP;
Otrzyma podpowiedzi na czym koncentrować się tworząc programy językowe dla dziecka z ASD, od czego zaczynać pracę, jakie strategie uczenia planować oraz jak planować środowisko terapeutyczne;
Nabędzie podstawową wiedzę na temat rozwoju językowego dzieci z ASD oraz powtórzy wiadomości dotyczące norm rozwoju języka u dzieci neurotypowych;
Nauczy się oceniać poziom poszczególnych form językowych i programować kolejne kroki ich rozwoju;
Nauczy się analizować bariery rozwojowe utrudniające dziecku z ASD naukę nowych umiejętności językowych;
Otrzyma wskazówki kierunkujące działania terapeutyczne w zakresie redukcji zaobserwowanych barier;
Otrzyma niezbędne do przeprowadzenia diagnozy poziomu rozwoju języka arkusze i karty oraz arkusze do tworzenia programów językowych;
Otrzyma przykładowe pomoce do wykorzystania w terapii.

Naszym celem jest wprowadzanie innowacji.

Rozwój daje radość – wiemy o tym dobrze pracując na co dzień z dziećmi. Daje radość dziecku, rodzicowi i terapeucie. Rozwój ma miejsce, kiedy dziecko nabywa nowe umiejętności, uczy się nowych piosenek i wierszyków, przyswaja nowe zabawy.

Poznaj nasz zespół.

Właściciel & Trener
Właściciel & Trener

Nasi zadowoleni kursanci.

W Centrum Szkoleń Behawioralnych wierzymy że najważniejsi są ludzie i ich szczera opinia. To właśnie dlatego jako nasz główny cel obraliśmy sobie zadowolenie i satysfakcję wszystkich uczestniczących w naszych szkoleniach kursantów.

Polecam!

Współpraca Niepublicznego Przedszkola "Niezapominajka" prowadzonego przez PSONI Koło w Rzeszowie z Centrum Szkoleń Behawioralnych trwa już blisko 10 lat - od chwili utworzenia naszej placówki przedszkolnej. W tym czasie nasi pracownicy brali udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Centrum wnosiły do naszej pracy cenną wiedzę.
Wacław Ciwiński
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Niezapominajka" PSONI Koło w Rzeszowie

Polecam!

Szkolenie prowadzone bardzo rzetelnie. Prowadzące wykazywały się szeroką, wszechstronną i wyczerpującą wiedzą, podpartą filmami z własnej praktyki na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzm i pracy metodą behawioralną. Chętnie udzielały konkretnych i rzeczowych porad oraz podsuwały ciekawe rozwiązania problemów związanych z trudnymi zachowaniami dzieci. Polecam to szkolenie każdemu.
Katarzyna Mastalerz