Strona Główna

Centrum szkoleń behawioralnych

Platforma Szkoleniowa nastawiona na rozwój

Najpopularniejsze szkolenia.

Wszystkie poziomy

Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD. 26.09.2024

Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia. 2. Przedstawienie korzyści …

229.00 

(3)

Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD. 26.09.2024

5.0/5
(obecnie 3)
3 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
dowie się, jak przeprowadzić ocenę gotowości do treningu czystości dziecka;
pozna normy i czynniki zakłócające przebieg treningu;
otrzyma narzędzia podnoszące poziom motywacji u dziecka do uczenia się czynności toaletowych;
nauczy się wprowadzać kroki treningu w odpowiedniej kolejności;
nauczy się zbierać i analizować dane dotyczące obserwowalnych zachowań dziecka związanych z fizjologią wydalania;
pozna sposoby działania w wypadku lęku przed łazienką, nocnikiem, sedesem;
otrzyma wiedzę o najczęstszych przyczynach zanieczyszczania się dzieci;
pozna zasady współpracy z rodziną w zakresie prowadzenia treningu czystości.
Wszystkie poziomy

VB MAPP. Ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci w spektrum autyzmu. 17-18.09.2024.

Program szkolenia: 1.  Wprowadzenie do szkolenia, omówienie programu. 2.  Potrzeby …

530.00 

(13)

VB MAPP. Ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci w spektrum autyzmu. 17-18.09.2024.

5.0/5
(obecnie 13)
8 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Zapozna się z narzędziem do diagnozy poziomu rozwoju języka i umiejętności społecznych związanych z językiem - VB MAPP;
Otrzyma podpowiedzi na czym koncentrować się tworząc programy językowe dla dziecka z ASD, od czego zaczynać pracę, jakie strategie uczenia planować oraz jak planować środowisko terapeutyczne;
Nabędzie podstawową wiedzę na temat rozwoju językowego dzieci z ASD oraz powtórzy wiadomości dotyczące norm rozwoju języka u dzieci neurotypowych;
Nauczy się oceniać poziom poszczególnych form językowych i programować kolejne kroki ich rozwoju;
Nauczy się analizować bariery rozwojowe utrudniające dziecku z ASD naukę nowych umiejętności językowych;
Otrzyma wskazówki kierunkujące działania terapeutyczne w zakresie redukcji zaobserwowanych barier;
Otrzyma niezbędne do przeprowadzenia diagnozy poziomu rozwoju języka arkusze i karty oraz arkusze do tworzenia programów językowych;
Otrzyma przykładowe pomoce do wykorzystania w terapii.
Wszystkie poziomy

Agresja i autoagresja u osób ze spektrum autyzmu. Skuteczne strategie terapeutyczne. 10.10.2024

Program szkolenia: Omówienie przebiegu szkolenia. Pojęcie zachowania trudnego, definicja agresji, …

339.00 

(6)

Agresja i autoagresja u osób ze spektrum autyzmu. Skuteczne strategie terapeutyczne. 10.10.2024

4.17/5
(obecnie 6)
4 h
Wszystkie poziomy
Uczestnik...
Pozna epidemiologię zachowań agresywnych i autoagresywnych osób z ASD i pokrewnymi zaburzeniami;
Pozna najczęstsze przyczyny biomedyczne i środowiskowe w/w zachowań;
Nabędzie umiejętności, które pozwolą mu przeanalizować zachowanie z punktu widzenia bezpośrednich bodźców prowokujących zachowania agresywne i autoagresywne;
Będzie umiał dostrzegać pierwsze symptomy tych zachowań;
Nabędzie umiejętności planowania konsekwentnych oddziaływań wpływających na zmniejszenie agresji i autoagresji u osoby z ASD;
Pozna sposoby tworzenia skutecznych działań zapobiegawczych;
Dowie się jak zatrzymać rozwijające się zachowanie;
Uzyska wiedzę na temat podstawowych przepisów prawnych obowiązujących w placówkach oświatowych, które stanowią podstawę etycznych oddziaływań;
Pozna kilka kluczowych narzędzi i pomocy wizualnych pomocnych w pracy z osobą agresywną i autoagresywną.

Naszym celem jest wprowadzanie innowacji.

Rozwój daje radość – wiemy o tym dobrze pracując na co dzień z dziećmi. Daje radość dziecku, rodzicowi i terapeucie. Rozwój ma miejsce, kiedy dziecko nabywa nowe umiejętności, uczy się nowych piosenek i wierszyków, przyswaja nowe zabawy.

Poznaj nasz zespół.

Właściciel & Trener
Właściciel & Trener

Nasi zadowoleni kursanci.

W Centrum Szkoleń Behawioralnych wierzymy że najważniejsi są ludzie i ich szczera opinia. To właśnie dlatego jako nasz główny cel obraliśmy sobie zadowolenie i satysfakcję wszystkich uczestniczących w naszych szkoleniach kursantów.

Polecam!

Współpraca Niepublicznego Przedszkola "Niezapominajka" prowadzonego przez PSONI Koło w Rzeszowie z Centrum Szkoleń Behawioralnych trwa już blisko 10 lat - od chwili utworzenia naszej placówki przedszkolnej. W tym czasie nasi pracownicy brali udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Centrum wnosiły do naszej pracy cenną wiedzę.
Wacław Ciwiński
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Niezapominajka" PSONI Koło w Rzeszowie

Polecam!

Szkolenie prowadzone bardzo rzetelnie. Prowadzące wykazywały się szeroką, wszechstronną i wyczerpującą wiedzą, podpartą filmami z własnej praktyki na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzm i pracy metodą behawioralną. Chętnie udzielały konkretnych i rzeczowych porad oraz podsuwały ciekawe rozwiązania problemów związanych z trudnymi zachowaniami dzieci. Polecam to szkolenie każdemu.
Katarzyna Mastalerz