Agnieszka Rajs Glazar

Agnieszka Rajs Glazar

Agnieszka Rajs Glazar

Właściciel & Trener

O Mnie.

Mgr Agnieszka Rajs Glazar

Właściciel Centrum Szkoleń Behawioralnych

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta i superwizor behawioralny

Ukończyła studia z pedagogiki specjalnej (1998), podyplomowe studia z logopedii (2000), podyplomowe studia – Stosowana Analiza Zachowania (2008), podyplomowe studia Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie (2016).

Nauczyciel dyplomowany, pracuje zawodowo od 1992 roku z osobami niepełnosprawnymi, głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nauczyciel dyplomowany, pracuje zawodowo od 1992 roku z osobami niepełnosprawnymi, głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W 2004 r.  roku ukończyła 3 letnie szkolenie prowadzone przez Annę Budzińska i Iwonę Sominkę – Ruta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku – pierwszej w Polsce placówce behawioralnej dotyczące przygotowania do pracy superwizyjnej (łącznie ok. 200 godzin szkolenia). W 2006 roku odbyła 3 miesięczny praktyczny staż terapeutyczny w Princeton Child Development Institute w Princeton w USA w zakresie prowadzenia wczesnej interwencji behawiorlanej.

Jest współzałożycielem Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej (2001) – pierwszej w Polsce południowej placówki wykorzystującej jako metodę wiodącą Stosowaną Analizę Zachowania – obecnie Filii nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie, gdzie pracuje jako terapeuta i superwizor.

Współtworzyła Autorski Program Nauczania dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Małe Kroki”, który stanowił podstawę do tworzenia indywidualnych programów dla dzieci uczęszczających do grupy.

Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (2002), gdzie była najpierw członkiem zarządu, następnie wiceprezesem. W latach 2002 – 2007 pracowała w  Ambulatorium Terapii Behawioralnej, gdzie prowadziła konsultacje terapeutyczno – diagnostyczne. W latach 2008 – 2012 współorganizowała cykl Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”. Była kierownikiem gabinetu logopedycznego działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Jako członek zespołu szkoleniowego PSTB współorganizowała i brała czynny udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

Inicjator i założyciel Fundacji Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU, gdzie od początku istnienia (od 2013 r.) do 2019 r. pełniła społeczną funkcję Prezesa Zarządu.

Współpracowała jako superwizor behawioralny z kilkoma placówkami zajmującymi się terapią osób z autyzmem m.in. KTA Oddział w Krakowie, ośrodkiem „Radość Życia” w Sandomierzu, ORETW w Kielcach, poradni SCOLAR w Warszawie, przedszkolach DOBRY START w Warszawie.

Obecnie wspomaga merytorycznie terapeutów w Punkcie Terapeutyczno – Szkoleniowym DROGA w Szałszy, przedszkolu specjalnym Akademia Małego Człowieka w Szałszy, Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym POZYTYWKA w Zabrzu, Przedszkolu NIEZAPOMINAJKA przy PSONI Koło w Rzeszowie.

Wystąpienia na konferencjach:

 • „Trzy lata terapii behawioralnej w Krakowie. Studium przypadków” – I Międzynarodowa Konferencja Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem, Gdańsk, 2002 r.
 • „Wczesna interwencja w pracy z dzieckiem z autyzmem”– IV Forum „Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szansę”, Częstochowa, 2004 r.
 • „Rozwijanie wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem” – seminarium „Jak żyć razem?”, Sandomierz, 2005 r.
 • „Model terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” – seminarium „Jak żyć razem?”, Sandomierz, 2006r.
 • „Integrować, ale jak? Behawioralny model integracji dziecka z autyzmem” – Konferencja „Od autyzmu do ekstrawagancji. Całościowe zaburzenia rozwojowe”, Gliwice 2007 r.
 • „Mowa źródłem nieporozumień” – IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”, Kraków, 2012 r.
 • „Umiejętności kluczowe – podstawa uczenia osób z ASD” – I Forum pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Częstochowa, 2014 r.
 • „Dlaczego autyści mają trudne zachowania? Definicje oraz procedury radzenia sobie z zachowaniami utrudniającymi osobom z autyzmem naukę i rozwój osobisty” – Konferencja „Indywidualne potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu”, Tarnobrzeg, 2015 r.
 • „Strategie proaktywne jako przykład modyfikacji zachowań niepożądanych dzieci ze spektrum autyzmu”, Konferencja „Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: interakcje – porozumienie – dialog”, Dębica, 2016 r.
 • „Oswoić autyzm. Jak radzić sobie z problemem trudnych zachowań w codziennym życiu”, V Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Rzeszów 2016 r.
 • „VB MAPP. Innowacja w diagnozie umiejętności językowych dzieci ze spektrum autyzmu”, Konferencja „Zrozumieć dziecko – trudne zachowania – pozytywne podejście”, Dębica 2017 r.
 • „Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, Konferencja „Razem możemy więcej”, Krosno 2017 r.
 • „Rodzic – dziecko – terapeuta. Współpraca w trakcie prowadzenia terapii neofobii żywieniowej”, III Wojewódzka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dębica 2018 r.

Ukończone od początku pracy zawodowej szkolenia i kursy:

 • „Jak rozwijać dziecko autystyczne”, (Kraków, 1993);
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne”, (Kraków 1996);
 • „Kurs specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” (Kraków 1996);
 • Warsztaty z zakresu terapii autyzmu metodą behawioralną prowadzone przez specjalistów z uniwersytetu w Oslo Jensa Skara i Arilda Karsena (Kraków 2000,Gdańsk 2001, Poznań 2002, Gdańsk 2002):
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”, (Kraków, 2006);
 • „Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Praca nad zachowaniami trudnymi, (Kraków 2008);
 • „Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Zmniejszanie częstości zachowań, (Kraków 2008);
 • „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia. (Kraków 2008);
 • „Dotrzeć do serca autyzmu – Program RDI”, (Warszawa 2011);
 • „Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej”, (Kraków 2012);
 • Szkolenie PECS – poziom I (Kraków 2013);
 • „Szkolenie umiejętności dialogu motywującego”, (Kraków 2014);
 • „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia” (Kraków 2015);
 • „VB-MAPP. Ocena umiejętności i planowanie terapii”, (Kraków 2015);
 • „Jak podwyższyć kreatywność ucznia?”, (Kraków 2015);
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, (Kraków 2016);
 • „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” (Kraków 2017);
 • „Karta oceny rozwoju psychoruchowego KORP”, (Wieliczka 2017);
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, (Warszawa 2018);
 • „Bułka na śniadanie, obiad, i kolację? O neofobii praktycznie” (Warszawa, 2018r.);
 • „Myślenie wizualne i rysunek w pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera” (Warszawa, 2018);
 • „ADOS. Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu”, (Warszawa 2018);
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” (Kraków 2019);
 • „Nauczanie precyzyjne” (Warszawa, 2020);
 • „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej” (Lublin, 2020);
 • „Standaryzowany wykres celeracji” (Warszawa, 2020).


Od 2004 roku prowadzi Kurs III Stopniowy dotyczący Stosowanej Analizy Zachowania – najpierw w PSTB, później w ramach oferty szkoleniowej  Fundacji OD POCZĄTKU, obecnie w Centrum Szkoleń Behawioralnych, gdzie prowadzi również inne kursy z zakresu tematyki edukacji, terapii i wsparcia osób z ASD.

Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu terapii osób z autyzmem – Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
Autor kilku publikacji z zakresu metodyki pracy z dzieckiem z autyzmem oraz behawioralnego podejścia do terapii osób z zaburzeniami rozwoju m.in. zestawu pomocy do nauki czytania ŁATWE CZYTANIE (II wyd. KROPKA 2016).

Szczególne zainteresowania zawodowe wiążą się z rozwojem języka u dzieci ze spektrum  oraz wczesną interwencją behawioralną.