FAQ – Pytania i Odpowiedzi

FAQ

Czy otrzymam certyfikat na zakończenie szkolenia?

Tak, każde szkolenie kończy się otrzymaniem imiennego certyfikatu potwierdzającego ukończenie określonego kursu doskonalącego. Na certyfikacie znajdują się następujące dane: imię i nazwisko kursanta, data i miejsce urodzenia, tytuł i zakres tematyczny szkolenia, data szkolenia, odpowiednie pieczątki i podpisy, numer ewidencji.

W jakiej formie otrzymam certyfikat?

Standardowo po wszystkich szkoleniach przesyłamy do uczestnika dokument elektroniczny. Na życzenie przesyłamy uczestnikom certyfikat formie papierowej.

Czy można otrzymać Fakturę za kurs?

Tak, po zaznaczeniu w formularzu chęci otrzymania faktury. Faktury na firmę wystawiamy w przypadku podania pełnych danych wraz z numerem NIP.

Czy organizujecie szkolenia na zamówienie placówki?

Tak. Należy skontaktować się z biurem Centrum telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia szczegółów szkolenia na zamówienie – tematyki, terminu, liczebności grupy i ceny.

Jakie są formy płatności za zamówione kursy?

Opłaty można dokonać przez tradycyjny przelew, płatność na konto bankowe lub system przelewy 24.

Czego nauczę się na szkoleniach?

Wszystkie prowadzone przez Centrum szkolenia są formami doskonalącymi umiejętności terapeutyczne i edukacyjne nauczycieli i terapeutów oraz wychowawcze rodziców. Oferujemy maksymalną dawkę praktyki – skupiamy się sprawdzonych metodach oraz gotowych rozwiązaniach.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach?

Pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele, terapeuci zajęciowi i inni, studenci kierunków pedagogicznych oraz inne osoby związane zawodowo lub prywatnie z szeroko rozumianą pomocą rodzinom osób niepełnosprawnych. W kierunkowo adresowanych szkoleniach mogą uczestniczyć również rodzice.

Gdzie organizowane są szkolenia stacjonarne?

Szkolenia stacjonarne organizowane są w Krakowie na ulicy Kaczeńcowej 7.