Teresa Mayer

Teresa Mayer

Teresa Mayer

Właściciel & Trener

O Mnie.

Teresa Mayer

Właściciel Centrum Szkoleń Behawioralnych

Pedagog Specjalny, pedagog przedszkolny, terapeuta i superwizor behawioralny

Ukończyła studia z pedagogiki przedszkolnej (1988), podyplomowe studia z pedagogiki specjalnej (1999), podyplomowe studia Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie (2016).

Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

W 2004 r.  roku ukończyła 3 letnie szkolenie prowadzone przez Annę Budzińska i Iwonę Sominkę – Ruta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku – pierwszej w Polsce placówce behawioralnej dotyczące przygotowania do pracy superwizyjnej. W 2003 roku odbyła staż terapeutyczny w Princeton Child Development Institute w USA w zakresie prowadzenia wczesnej interwencji behawioralnej. W trakcie stażu uczestniczyła w intensywnym szkoleniu w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania.

Jest współzałożycielem Grupy Wczesnej Interwencji Behawioralnej (2001) – pierwszej w Polsce południowej placówki prowadzącej terapię dzieci z autyzmem Stosowaną Analizę Zachowania. Obecnie pracuje w Filii nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie. Od 2013 do 2020 roku kierownik w/w placówki.

Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (2002). W latach 2002 – 2013 pracowała w Ambulatorium Terapii Behawioralnej, gdzie prowadziła konsultacje terapeutyczno – diagnostyczne. W latach 2008 – 2012 współorganizowała cykl Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog”. Była społecznym kierownikiem Treningu Umiejętności Społecznych w ramach PSTB tworząc podwaliny pod nowatorski, jeden z pierwszych na terenie Polski program prowadzenia tych zajęć. Brała czynny udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

Inicjator i założyciel Fundacji Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU, gdzie od 2015 roku organizowała cykl konferencji pt. „Nauka dla praktyki - praktyka dla nauki” razem z Krakowską Akademią A. Frycza Modrzewskiego oraz konferencję pt. „Wsparcie na starcie” wraz ze Stowarzyszeniem SIEMACHA.

Prowadziła działalność superwizyjną w następujących ośrodkach:

–  Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie,

–  Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, za co otrzymała w 2012 r. honorowy tytuł „PRZYJACIEL SZKOŁY”,

– Integracyjne Przedszkole Zdrowia w Szczecinie,

– Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom,

– Ośrodek „Radość Życia” w Sandomierzu,

– ORETW w Kielcach,

- Publiczne Przedszkole „Karmelkowy Zakątek”.

Obecnie wspomaga merytorycznie przedszkola i szkoły na terenie Krakowa w ramach wspomagania realizowanego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Dzieci w Wieku Przedszkolnym i jest superwizorem w Filii nr 1 SOSW nr 4 w Krakowie.

Ukończone szkolenia i kursy:

 • „Jak rozwijać dziecko autystyczne”, (Kraków, 1993);
 • “Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne”, (Kraków 1996);
 • „Kurs specjalny nauczania indywidualnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” (Kraków 1996);
 • Warsztaty z zakresu terapii autyzmu metodą behawioralną prowadzone przez specjalistów z uniwersytetu w Oslo Jensa Skara i Arilda Karsena (Kraków 2000, Gdańsk 2001, Poznań 2002, Gdańsk 2002);
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”, (Kraków, 2006);
 • „Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Praca nad zachowaniami trudnymi, (Kraków 2008);
 • „Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Zmniejszanie częstości zachowań, (Kraków 2008);
 • „Dotrzeć do serca autyzmu – Program RDI”, (Warszawa 2011);
 • Szkolenie PECS – poziom I (Kraków 2013);
 • „Szkolenie umiejętności dialogu motywującego”, (Kraków 2014);
 • „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia” (Kraków 2015);
 • „VB-MAPP. Ocena umiejętności i planowanie terapii”, (Kraków 2015);
 • „Jak podwyższyć kreatywność ucznia?”, (Kraków 2015);
 • „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”, (Kraków 2016);
 • „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart” (Kraków 2017);
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, (Warszawa 2018).

Od 2013 r. wykładała na studiach podyplomowych w KIRE w Krakowie, na Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych oraz studiach podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W 2014 r. była głównym prelegentem podczas konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dla dyrektorów i nauczycieli woj. podkarpackiego na temat pracy z osobami z ASD.

Od 2004 roku prowadzi Kurs III Stopniowy Stosowanej Analizy Zachowania.

Szczególnie interesuje się rozwijaniem umiejętności społecznych oraz modyfikowaniem zachowań niepożądanych u dzieci.

Publikacje:

 • Mayer, T. (2003). Jak uczyć pisać dziecko z autyzmem? Krok za Krokiem, 1, 52-54.
 • Mayer, T. (2006). Emocje – czy można się ich nauczyć. Krok za Krokiem,2, 22-27.
 • Mayer,T., Hamerlak, K. ( 2009). Programy ułatwiające proces integracji – pomiar uwagi dzieci z autyzmem w trakcie zajęć integracyjnych w przedszkolu – zabawa w udawanie. Krok za Krokiem,3, 42-54.
 • Rajs-Glazar, A., Mayer, T.(2012). Łatwe Czytanie. Oficyna Wydawnicza IMPULS.