Szkolenia

Obecnie dostępnych jest 13 szkoleń.

Video test

2 etapy
średnio zaawansowany
Uczestnik...
Test
Za darmo

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program MARCHEWKOWE POLE -11.03.2023

6 h
Wszystkie poziomy

Program szkolenia: Część I  1.  Przedstawienie założeń programu MARCHEWKOWE POLE …

Uczestnik...
Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci z ASD oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
Otrzyma wszystkie niezbędne formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu;
Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z behawioralnymi trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
Nauczy się organizować sesje ćwiczeń przygotowujących dziecko do jedzenia nowych produktów spożywczych;
Nauczy się organizować wspierające dziecko otoczenie;
Pozna niebanalne, ciekawe pomysły i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się podczas ćwiczeń trudności;
Otrzyma 5 tygodniowych zestawów tematycznych do wykorzystania do oswajania nowych potraw;
Nauczy się przygotowywać odpowiednie pomoce wizualne, które ułatwią dziecku ćwiczenia;
Otrzyma informacje dotyczące nawiązywania efektywnej współpracy z domem rodzinnym dziecka.
Za darmo

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program MARCHEWKOWE POLE -część I i II. 01.10.2022

6 h
Wszystkie poziomy

Program szkolenia: Część I  1.  Przedstawienie założeń programu MARCHEWKOWE POLE …

Uczestnik...
Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci z ASD oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
Otrzyma wszystkie niezbędne formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu;
Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z behawioralnymi trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
Nauczy się organizować sesje ćwiczeń przygotowujących dziecko do jedzenia nowych produktów spożywczych;
Nauczy się organizować wspierające dziecko otoczenie;
Pozna niebanalne, ciekawe pomysły i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się podczas ćwiczeń trudności;
Otrzyma 5 tygodniowych zestawów tematycznych do wykorzystania do oswajania nowych potraw;
Nauczy się przygotowywać odpowiednie pomoce wizualne, które ułatwią dziecku ćwiczenia;
Otrzyma informacje dotyczące nawiązywania efektywnej współpracy z domem rodzinnym dziecka.

SAZ w terapii dzieci w spektrum autyzmu. Kurs III stopniowy. 15-16.10.22; 26-27.11.22; 10-11.12.22

30 h
Wszystkie poziomy

Program szkolenia: STOPIEŃ I 15-16.10.2022 1. Stosowana Analiza Zachowania – …

Uczestnik...
otrzyma wiedzę na temat podstawowych praw uczenia się, rozwoju motywacji, rozwoju dziecka z ASD, technik wywodzących się z analizy zachowania i kompleksowych interwencji terapeutycznych;
nauczy się wykorzystywać tę wiedzę do kształtowania nowych zachowań swoich podopiecznych;
pozna efektywne techniki wspierające rozwój społeczny dziecka z ASD;
nauczy się uczyć dzieci szybko i skutecznie z uwzględnieniem procesów generalizacji;
otrzyma wiedzę na temat modelowego systemu wsparcia rodziny dziecka z ASD i rozszerzania terapii na środowisko domowe;
nauczy się analizować bariery rozwojowe dziecka oraz pozna kompleksowe interwencje terapeutyczne stosowane do minimalizacji tych barier;
otrzyma wszystkie niezbędne do prowadzenia terapii arkusze, karty do ewaluacji programu, przykładowe programy, pomoce w formacie pdf, skrypt materiałów szkoleniowych;
udoskonali swój warsztat pracy i nabędzie nowe kompetencje podnosząc tym samym swój profesjonalizm.

Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD. 25.05.2023

3 h
Wszystkie poziomy

Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia. 2. Przedstawienie korzyści …

Uczestnik...
dowie się, jak przeprowadzić ocenę gotowości do treningu czystości dziecka;
pozna normy i czynniki zakłócające przebieg treningu;
otrzyma narzędzia podnoszące poziom motywacji u dziecka do uczenia się czynności toaletowych;
nauczy się wprowadzać kroki treningu w odpowiedniej kolejności;
nauczy się zbierać i analizować dane dotyczące obserwowalnych zachowań dziecka związanych z fizjologią wydalania;
pozna sposoby działania w wypadku lęku przed łazienką, nocnikiem, sedesem;
otrzyma wiedzę o najczęstszych przyczynach zanieczyszczania się dzieci;
pozna zasady współpracy z rodziną w zakresie prowadzenia treningu czystości.

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program MARCHEWKOWE POLE -29-30.03.2023

6 h
Wszystkie poziomy

Część I  1.  Przedstawienie założeń programu MARCHEWKOWE POLE 2. Zasady programu …

Uczestnik...
Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci z ASD oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
Otrzyma wszystkie niezbędne formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu;
Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z behawioralnymi trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
Nauczy się organizować sesje ćwiczeń przygotowujących dziecko do jedzenia nowych produktów spożywczych;
Nauczy się organizować wspierające dziecko otoczenie;
Pozna niebanalne, ciekawe pomysły i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się podczas ćwiczeń trudności;
Otrzyma 5 tygodniowych zestawów tematycznych do wykorzystania do oswajania nowych potraw;
Nauczy się przygotowywać odpowiednie pomoce wizualne, które ułatwią dziecku ćwiczenia;
Otrzyma informacje dotyczące nawiązywania efektywnej współpracy z domem rodzinnym dziecka.

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program MARCHEWKOWE POLE -20.05.2023

6 h
Wszystkie poziomy

Program szkolenia: Część I  1.  Przedstawienie założeń programu MARCHEWKOWE POLE …

Uczestnik...
Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci z ASD oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
Otrzyma wszystkie niezbędne formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu;
Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z behawioralnymi trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
Nauczy się organizować sesje ćwiczeń przygotowujących dziecko do jedzenia nowych produktów spożywczych;
Nauczy się organizować wspierające dziecko otoczenie;
Pozna niebanalne, ciekawe pomysły i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się podczas ćwiczeń trudności;
Otrzyma 5 tygodniowych zestawów tematycznych do wykorzystania do oswajania nowych potraw;
Nauczy się przygotowywać odpowiednie pomoce wizualne, które ułatwią dziecku ćwiczenia;
Otrzyma informacje dotyczące nawiązywania efektywnej współpracy z domem rodzinnym dziecka.
Za darmo

Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Szkolenie dla rodziców. 12.10.2021

4 h
Wszystkie poziomy

Program szkolenia: Przestawienie działań, których celem jest zmiana nawyków żywieniowych …

Uczestnik...
Dowie się, dlaczego dzieci z ASD mają problemy z jedzeniem;
Nauczy się obserwować trudności swojego dziecka oraz określać przyczyny ich występowania;
Nauczy się odpowiednio zaspokajać potrzeby dziecka związane ze spożywaniem posiłków;
Pozna efektywne sposoby na wprowadzanie do diety dziecka nowych produktów;
Nauczy się wycofywać „rozpraszacze” – tablet, telefon z posiłków dziecka;
Dowie się, w jaki sposób organizować żywienie dziecka w domu rodzinnym;
Pozna ciekawe sposoby na wspieranie samodzielności dziecka;
Otrzyma około 100 stron pomocy w formie PDF wspierających prowadzone działania.